اولین کتاب موسیقایی «صلح ایرانی» در باغ موزه قصر رونمایی می شود

«قلبی بزرگتر از جهان» نام کتابی از عرفان نظر آهاری است که در سوم بهمن ماه ۱۳۹۳ در باغ موزه قصر رونمایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری برنا، این داستان با رویکردی معنوی و عرفانی ماجرای به دنیا آمدن انسان و زندگی کوتاهش را در جهان بازگو می کند و