موسسه کودک صلح و پایدار

موسسه کودک و صلح پایدار در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۲ به شماره ثبت ۲۱۲۵۲ جهت ارائه خدمات پژوهشی و اجرائی برای رشد و شکوفائی استعدادهای کودکان و نوجوانان و همچنین فرهنگ‌سازی از طریق اطلاع رسانی با هدف ایجاد صلح پایدار در عرصه ملی و بین‌المللی تأسیس شد است. برای آشنایی بیشتر به

صلح را باید از کودکی آموخت

سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ از سوی سازمان ملل متحد دهه ی “فرهنگ صلح و نفی خشونت علیه کودکان و زنان” نامیده شده است. از آغاز این دهه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی فعالیت هایی را در این زمینه در دستور کار خود قرار داده اند. اما