مطالبی از سایت موسسه کودکان دنیا در زمینه فرهنگ صلح

بیانیه فرهنگ صلح

موسسه و صلح

برنامه موسسه برای صلح

کتاب های موسسه برای صلح

گزارش کارگاه صلح با ایده پردازان

گزارش کارگاه صلح با هنرمندان

موسسه کودکان دنیا 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *