برنامه روز جهانی صلح با اجرای شورای فرهنگ صلح برای کودکان

روز جهانی صلح1

با حضورتان در گسترش فرهنگ صلح و مدارا ، جهان را یاری کنید.

برنامه روز جهانی صلح – 30 شهریور ساعت 16 الی 19

1 گزارش دبیر شورای گسترش فرهنگ صلح
2 متن بیانیه دبیرکل سازمان ملل
3 سرود صلح توسط کودکان
4 سخنرانی خانم دکتر آذر تشکر ) جامعه شناس و پژوهشگر در حوزه اجتماعی( با موضوع “مصرف و صلح”
5 خواندن پیام های صلح توسط کودکان
6 نمایش فیلم های کوتاه فردا دیراست و همسایه ها
7 سخنرانی آقای امید فروتن نژاد با موضوع “شبکه های مجازی و صلح”
8 ارائه یک فعالیت از “نیکی های کوچک” همراه با معرفی موزه صلح
9 نمایشگاهی از نقاشی کودکان با موضوع صلح

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *