چهارم فوریه؛ روز جهانی سرطان

امروز چهارم فوریه (۱۵ بهمن) روز جهانی سرطان است. برای افزایش سطح آگاهی ها در خصوص سرطان، راه های پیشگیری و تشخیص انواع آن، امروز را روز جهانی سرطان قرارداد کرده اند. در این روز، افراد، سازمان ها و دولت ها هر کدام به سهم خود، نسبت به اطلاع رسانی