هفته جهانی کارآفرینی : نوجوانان امروز، کارآفرینان فردا

اغلب ما وقتی هنوز نوجوان هستیم فکر می کنیم بزرگ که شدیم  فضانورد ، مامور آتش نشانی، ستاره سینما یا هر چیز بزرگی از این دست می شویم. اما تقریبا هیچ کس نمی خواهد که کارآفرین بشود یا بهتر بگویم ممکن است هیچ نوجوانی با این واژه آشنا نباشد. یکی