برنامه روز جهانی صلح با اجرای شورای فرهنگ صلح برای کودکان

1 با حضورتان در گسترش فرهنگ صلح و مدارا ، جهان را یاری کنید. برنامه روز جهانی صلح – 30 شهریور ساعت 16 الی 19 1 گزارش دبیر شورای گسترش فرهنگ صلح 2 متن بیانیه دبیرکل سازمان ملل 3 سرود صلح توسط کودکان 4 سخنرانی خانم دکتر آذر تشکر )

ساخت سی هزار درنای کاغذی به مناسبت روز جهانی صلح

موسسه فرهنگی و هنری کاغذ و تا (روشنا اریگامی) به مناسبت گرامی داشت روز جهانی صلح پروژه ای با نام سیمرغ شمایید برگزار خواهد نمود، در این پروژه ۳۰۰۰۰ هزار درنای کاغذی تا تاریخ ۲۰ شهریورماه توسط هم میهنان عزیز کشور عزیزمان ایران ساخته خواهد شد . یک برنامه نمادین فرهنگی