چطور باید در خانواده زنده ماند؟

نه! نترسین! قرار نیست کسی توی خونه بکُشتتون یا اینکه امنیت شما به خطر بیفته بلکه این اسم یک کتاب مفیده که میخوایم به شما معرفی کنیم. این کتابم مثل کتابی که در این پست به شما معرفی شد و اونجا مشکلات مدرسه رو مطرح می کرد، به مشکلاتی اشاره