زلزله و راه های مقابله با آن

 


زلزله

 

در دل زمین هوایی هست که وقتی می خواهد خودش را از حبس بیرون بیاورد با فشار از شکاف های زمین به خارج می جهد و همانی می شود که همه از آن می ترسند. ارسطو از زلزله می گفت؛ همانی که سانفرانسیسکو را با خاک یکسان کرد و بم و رودبار خودمان را فروریخت. نام زلزله که می آید، ناخودآگاه ترس هم با آن می آید، ولی شاید سقراط راست می گوید که علت ترس از مرگ بی اطلاعی از آن چیزی است که پس از آن قرار است بر سرمان بیاید، پس اگر این جمله را به زلزله هم تعمیم دهیم می توانیم بگوییم دستپاچه شدن هنگام زلزله به خاطر آن است که نمی دانیم وقتی زمین لرزید باید چه کار کنیم. پس اگر این احتمال را بدهیم که بالاخره روزی در شهرمان زلزله خواهد آمد باید یاد بگیریم در زمان واقعه چطور فردی آرام، خونسرد و موثر باشیم؛ این که به چنین درجه ای از آرامش برسیم. باید پیش از آن که زلزله ای رخ دهد، خودمان را مهیا کنیم. لینک های زیر می تواند بر آگاهی شما بیفزاید. توصیه می کنیم که حتما لینک آخر را به دقت بخوانید چرا که خیلی از ماها فکر می کنیم موقع زمین لرزه بهترین جا زیر میز است درحالی که می تواند خطرناکترین جا زیر میز باشد.

زلزله چیست؟

در هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

قبل، هنگام و پس از زلزله چه باید کرد؟

سایت موسسه ژئو فیزیک تهران

نکته مهمی که موقع زلزله باید بدانیم؟

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *