21 نوامبر روز جهانی تلویزیون مبارک باد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996، بیست و یک نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون تعیین کرد.سازمان ملل متحد، هدف از این اقدام را ترغیب ملل(با توجه به نقش عمده تلویزیون در زندگی روزمره مردم حتی در دور افتاده ترین مناطق جهان) به تبادل برنامه های تلویزیونی به ویژه برنامه هایی اعلام کرد که برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل فرهنگی جامعه ساخته می شود.تلویزیون در طی سالیان با پخش تصاویر از رویدادهای منطقه ای و جهانی، از جمله جنگ، نقش بزرگتر و شاخص تری را در گسترش آگاهی عمومی جوامع بر عهده گرفته است.

تصور کنید
نویسنده و مجری یک برنامه 3 دقیقه ای هستید چه پیامی برای دوستان نوجوان خود در سراسر عالم دارید؟

به نظر شما:

·چگونه برنامه هایی باعث ترویج فرهنگ صلح و دوستی بین اقوام،نژاد و ملل مختلف می شوند؟

·با توجه به اهداف ذکر شده در روز جهانی تلوزیون، به نظر شما یک برنامه مفید و مناسب تلوزیونی باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟

پیشنهاداتی برای فعالیت های  عملی:

نوجوانان عزیز  بعد از مطالعه این متن می توانیم:

1.این مطلب را برای  دوستانمان ایمیل کنیم.

2.این مطلب را در وب لاگ مان قرار بدهیم.

3.درباره رور جهانی با دوستانمان در مدرسه صحبت کنیم.

4.یک پیام در مورد صلح از طریق ایمیل، اس.ام.اس یا تلفن برای برنامه های مربوط به نوجوانان در تلوزیون ارسال نماییم

5. سوالات بالا را در جمع های دوستانه ، خانوادگی یا در مدرسه مطرح کرده و روی آنها صحبت کنیم.

منتظر پیشنهادها و تجربه های شما برای فعالیت در این زمینه برای دوستان هم سال خود هستیم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *