۱۷ اکتبر روز جهانی فقر زدایی روزی برای تفکر و اندیشه برای ریشه کنی فقر

http://standagainstpoverty.org/

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *