15 بهمن روز جهانی سرطان


http://www.worldcancerday.org/

http://www.cansa.org.za/myth-3-there-is-nothing-i-can-do-about-cancer/

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *