14 دی روز جهانی بریل


نوجوانان عزیز برای آشنایی بیشتر با خط بریل و تاریخچه آن می توانید به
سایت های زیر سر بزنید.

http://www.tebyan.net/social/knowhows/
general/generalknowledge/2002/10/15/24822.html

http://www.hamshahrionline.ir/news-72342.aspx
http://roshandel.special.ir/archives/2005/07/001253.html
http://www.pezeshk.us/?p=5848
http://fa.wikipedia.org/wiki/بریل

One comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *