10 دسامبر ( 19 آذر) روز جهانی حقوق بشر بر همه انسان ها مبارک باد


تفاوت‌ها را بپذیریم و به تبعیض ها پایان دهیم.

اعلامبه جهانی حقوق بشر

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *