پیمان نامه جهانی حقوق کودک ۲۰ سالگی ات مبارک

یونیسف با گزارش وضعیت کودکان جهان بیست سالگی پیمان نامه حقوق کودک را جشن می گیرد

http://www.unicef.org/iran/fa/media_5949.html

همه حقوق برای همه کودکان، برای حمایت از کودکان و دفاع از حقوقشان متحد شویم!

http://www.unicef.org/iran/fa/media_5937.html

پیمان نامه جهانی حقوق کودک ۲۰ سالگی ات مبارک!

http://www.ketabak.org/khabar/node/1884

شادی کودک، شادی جهان است!

http://www.ketabak.org/khabar/node/1883

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *