پیام خانم ایرنا بوکووا – مدیر کل یونسکو به مناسبت 21 فوریه ( 2 اسفند 89) روز جهانی زبان مادری

تمامی زبانها از طریق ریشه هایشان و وام گیری لغات بهم دیگر مرتبط هستند اما هر یک از آنها منبع منحصر بفردی برای درک و فهم – نوشتن و بیان واقعیت می باشند. اولین اصوات قابل فهم از طریق زبان مادری ابراز میشوند روز جهانی زبان مادری فرصت مغتنمی است برای درک اهمیت زبانهای مادری و بسیج همگانی برای ترویج سیستم آموزشی چند زبانگی و تنوع زبانی. در قیاس با تنوع زبانی – زبان مادری موضع اصلی هویت اشخاص می باشد چرا که منبع خلاقیت و ابزار گسترش فرهنگی بوده و هم چنین برای تامین سلامت جامعه بسیار مهم می باشد. واضح است که زبانها عامل توسعه و رشد جوامع بشری هستند. ما در مورد اهمیت تحصیل بزبان مادری و نتایج آموزشی آن مطلع هستیم.آموزش بزبان مادری روش بسیار موفقی برای مبارزه با تبعیض و هم چنین بارور ساختن جوامع مهاجر می باشد زبانها به عنوان سرچشمه علم و دانش تامین کننده توسعه پایدار بوده و بطور هارمونیک روابط ما را با محیط و تغییرات آن مدیریت می کند. سیستم آموزشی چند زبانه- فرصت افسانوی مورد نیاز برای گفتگو در مورد همکاری و درک متقابل را فراهم می کند زبان مادری بطور هماهنگ همراه با اکتساب سایر زبانها به حیات خویش ادامه می دهد مجموع فضای زبانی باعث پخش ارزش تنوع زبانی در سطح عموم مردم شده و باعث تسریع در تبادل دانش و تجربه می گردد. این امر یکی از اهداف کلیدی اعلام سال 2010 به عنوان سال بین المللی ایجاد روابط حسنه فرهنگی بود اصل آموزش بزبان مادری باید به ستون اصلی سیستم چندگانه زبانی در قرن 21 مبدل گردد. می توانیم با حمایت از گسترش متوازن ترجمه به عنوان دریچه ایکه که آغازگر تنوع عظیم علم و دانش و تجربیات در سطح جهانی است استفاده نماییم. موضوع روز جهانی زبان مادری در سال 2011 نحوه بکارگیری تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی برای ترفیع و محافظت از زبانها و تنوع زبانی است. زبانها فراهم کننده نرم افزار مورد نیاز تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی هستند. این تکنولوژیها در امر توفیع تنوع زبانی پیشتاز هستند یونسکو از ترفیع و گسترش چند زبانگی در اینترنت حمایت می نماید چنین اهدافی موجب همکاری یونسکو با شرکت اعداد و نامها در اینترنت [1] گردید. تکنولوژیها نوین روشهای جدیدی را برای یادگیری و امتحان زبانها فراهم می نمایند موفقیت نسخه اینترنتی اطلس زبانهای در معرض خطر یونسکو – قدرت اینترنت را در عرصه زبانها و آموزش چند ربانه و هم چنین افرایش آگاهی در سطح جهانی را نشان داد. تکنواوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی را می توان برای ترفیع زبان مادری بکار گرفت باید قدرت پیشرفت را برای حفاظت از تنوع گونه ها (زبانی) در سطح جهانی و هم چنین ترفیع تمامی منابع علمی و اشکال بیانی بکار گیریم.این موضوعات بافت نقش دار تاریخ بشری هستند نوآوری، انعطاف پذیری و تعامل اجتماعی در بطن تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی جدید قرار گرفته که می تواند در دستیابی به این اهداف یاری نمایند.در روز جهانی زبان مادری به همکاری با هم در این مسیر متعهد شویم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *