یک سوال در پیشواز روز جهانی صلح

چند روز دیگر روز جهانی صلح است؟ یعنی 30شهریور.
نوجوانان عزیز برای این روز  چه اقداماتی را پیشنهاد می دهید؟ نظرهایتان را با دوستان خود در وب لاگ خنوجوانان درمیان بگذارید.

با آرزوی صلح و دوستی در تمام دنیا

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *