هشدار سازمان ملل نسبت به ازبین رفتن جنگل های جهان

تهران 22 شهریور 1390 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)— اتحاد موسسات مالی پیشرو جهان به رهبری سازمان ملل متحد امروز نسبت به ازبین رفتن جنگل های جهان و اثرات سوء اقتصادی  و زیست محیطی آن هشدار داد. 

بر اساس گزارش جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ادامه روند تغییرات اقلیمی در جهان و اثرات سوء آن بر جنگل ها هر ساله تا 2100 موجب وارد آمدن ضرریک تریلیون دلاری بر اقتصاد جهان می شود که این امریک میلیارد انسانی که زندگی آنان وابسته به جنگل ها است را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این گزارش با عنوان “توصیه ها برای مذاکره کننده گان بین المللی تغییرات اقلیمی” که امروز در شهر ژنو انتشار یافت، آمده است حفظ و احیای جنگل های سالم موجب جذب و بسیج سرمایه گذاری تا بیش از 10 میلیارد دلار تا سال 2020 خواهد شد.

این گزارش از بخش خصوصی می خواهد در تلاش ها برای کاهش جنگل زدایی و از بین رفتن جنگل ها سرمایه گذاری و شرکت نماید.

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید دلیل اصلی برای سطح فعلی قطع درختان جنگل ها در سراسر جهان ایجاد فرصت های اقتصادی برای کشاورزان، جوامع محلی و دولت ها است.

این گزارش می افزاید برای دانه های سویا، روغن کنجد، گوشت گاو و سایر محصولات که حاصل زمین هایی هستند که قبلا پوشش جنگلی داشتند قیمتی وجود دارد اما جنگل ها خدمات بسیار مهم و گوناگون حیاتی برای بشرازجمله تولید اکسیژن ارائه می دهند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *