صلح واقعی

صلح واقعی

روزی پادشاهی اعلام کرد به کسی که بهترین نقاشی صلح را بکشد، جایزه ای بزرگ خواهد داد. هنرمندان زیادی نقاشی های شان را برای پادشاه فرستادند.

پادشاه به تمام نقاشی ها نگاه کرد و فقط به دوتا از آن ها علاقمند شد.

در نقاشی اول، دریاچه ای آرام با کوه های صاف و بلند بود، همه گفتند:

بهترین نقاشی صلح همین است.

در نقاشی دوم هم کوه بود، ولی نقاش کوهی ناهموار و خشن را با آسمانی خشمگین به همراه رعد و برق به تصویر کشیده بود که با باران تندی همراه بود و در پایین کوه آبشاری با آبی خروشان کشیده شده بود. وقتی پادشاه از نزدیک به نقاشی نگاه کرد، دید که پشت آبشار روی سنگ ترک برداشته ای، بوته ای روییده و روی بوته هم پرنده ای لانه ای ساخته و روی تخم هایش آرام نشسته است، پادشاه نقاشی دوم را انتخاب کرد.

همه اعتراض کردند، ولی پادشاه گفت :

صلج درجایی که مشکل و سختی نیست، معنی ندارد. صلح واقعی وقتی است که قلب شما با وجود همه مشکلات، آرام و مطمئن است، این معنی واقعی صلح است.

نقل از کتاب ” نشان لیاقت عشق “

آیا فکر میکنید میشه تو اوضاع جهان امروز جایی که ما سراغ نداشته باشیم صلح برقرار باشه؟

 

به صلح بیندیش

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *