شعار سلامت هفته پانزدهم- بهداشت در سفر

بهداشت در سفر

تعطیلات نوروز فرصتی برای خانواده ها فراهم می آورد تا باهم به سفر رفته و در کنار هم از با هم بودن و طبیعت استفاده نماید. هر زمان که بحث سفر پیش می آید بهداشت نیز دارای اهمیتی بیش از پیش و  زمانی که در خانه خودمان هستیم دارد چرا که در محل سکونت خودمان می دانیم چگونه بهداشت را رعایت کرده ایم.

مسافرت، به علت استراحت کم، خستگی راه، تغییر شرایط آب و هوایی و تهیه آب و مواد غذایی از منابع گوناگون در شهرها و روستاهای مختلف مسیر سفر، کاهش مقاومت بدن را به همراه دارد و از طرفی مسافر بیش از سایر مواقع در معرض بیماریها قرار می گیرد و عوامل خطر آفرین بیش از همیشه او را احاطه می کنند. لذا رعایت ضوابط و نکات ایمنی و بهداشتی ضرورت بیشتری می یابد و با حساسیت مضاعف باید مورد توجه قرار گیرد. مثل همیشه با خواندن مطالب زیر خود و خانواده خود را در برابر بیماری های احتمالی در امان نگه دارید. “سفرمان را با رعایت بهداشت بیمه کنیم”

بهداشت سفر

آشنایی با بهداشت غذایی در سفر

نکاتی در مورد رعایت بهداشت در سفر

مجله الکترونیکی صحت- بهداشت در سفر

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *