شعار سلامت هفته ششم

بسیاری از مردم خانه را ایمن ترین محل زندگی می دانند. به نظر شما این تصور تا چه حد واقعی به نظر می رسد؟ آیا همیشه و در همه حال خانه ایمن ترین محل زندگی است؟ اگر کمی واقع بینانه بیندیشید به این نتیجه خواهید رسید که اینگونه نیست چون مردم در خانه خود دقت و ایمنی را مد نظر قرار نمی دهند؛ خانه یک محل یا جای علمی و حرفه ای نیست و افراد با میزان تحصیلات متفاوت در خانه ها زندگی می کنند؛ و حضور کودکان و سالمندان در خانه به عنوان گروه های آسیب پذیر احتمال بروز آسیب های خانگی را افزایش می دهد.

10 توصیه برای پیشگیری از حوادث خانگی

سوانح و حوادث خانگی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *