شعار سلامت هفته سوم

موضوع سلامت انسان از دیر باز مورد توجه و اهمیت خاص قرار داشته و رعایت بهداشت امری ضروری و انکار ناپذیر در همه زمان ها و جوامع بوده است. در این میان برخی اعتقاد دارندکه رعایت بهداشت فردی و خانوادگی ضامن سلامت انسان هاست، لیکن برخی دیگر معتقد هستند که علاوه بر موارد فوق حفاظت از محیط زیست در محدوده شهر و روستا و حتی فراتر از مرزهای بین المللی است که  می تواند ضامن سلامت انسان ها باشد.

شعار سلامت این هفته ” سلامت محیط زیست، سلامت همه انسان ها”

سلامت و محیط زیست

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *