رو جهانی لغو برده‌داری مبارک باد

روز جهانی لغو برده داری
روز جهانی لغو برده داری

ماده 4 از اعلامیه حقوق بشر: هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت : بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ، ممنوع است .گرامیداشت روز جهانی لغو برده‌داری حرکتی نمادین برای بیداری اذهان عمومی است. گفتگو میان افراد از جمله قدم‌هایی است که برای درک بهتر افراد از یکدیگر باید برداشته‌شود. باید با مفهوم انسانیت و حقوق بشر آشنا شده و با درک تفاوت‌های نژادی فاصله ها کم شود.صبر، گفتگو و حقوق بشر از جمله عوامل تعیین‌کننده در درک متقابل و زدودن هرگونه نشانی از برده‌داری است.

نشانه هایی از برده داری در دنیای امروز : هر گونه نفی بی رحمانه حیثیت و کرامت انسانی شامل: بهره کشی از کودکان و زنان ، خرید فروش کودکان و زنان ، ازدواج های اجباری دختران

فراخوان دبیرکل سازمان برای امحای برده داری

معرفی چند سایت برای کسب اطلاعات بیشتر:


پیشنهاداتی برای فعالیت های  عملی: نوجوانان عزیز  بعد از مطالعه این متن می توانیم: مطالب را برای دوستان خود ایمیل بزنیم. – در وب لاگ خودمان این مطلب را انعکاس بدهیم .  در مورد نمونه هایی از برده داری در شهر یا محله خودمان بیاندیشیم و برای رفع آنها با دوستان خود و خانواده‌مان صحبت کنیم. -اعلامیه حقوق بشر را با دوستان یا خانواده مان به طور کامل مطالعه کنیم. منتظر پیشنهادها و تجربه های شما نوجوانان عزیز هستیم.

منتظر پیشنهادها و تجربه های شما نوجوانان عزیز هستیم.
شاد وموفق باشید.

پیشنهاداتی برای فعالیت های  عملی: نوجوانان عزیز  بعد از مطالعه این متن می توانیم: مطالب را برای دوستان خود ایمیل بزنیم. – در وب لاگ خودمان این مطلب را انعکاس بدهیم .  در مورد نمونه هایی از برده داری در شهر یا محله خودمان بیاندیشیم و برای رفع آنها با دوستان خود و خانواده‌مان صحبت کنیم. -اعلامیه حقوق بشر را با دوستان یا خانواده مان به طور کامل مطالعه کنیم. منتظر پیشنهادها و تجربه های شما نوجوانان عزیز هستیم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *