روز های جهانی مهر ماه

2 مهر : روز جهانی قلب ( 24 سپتامبر)

5 مهر: روز جهانی جهانگردی ( 27 سپتامبر)

8 مهر :روز جهانی دریانوردی،روز جهانی ناشنوایان

9 مهر: روز جهانی سالمندان ( 1 اکتبر)‌

10 مهر: روز جهانی بدون خشونت ( 2 اکتبر)  مطابق تولد مهاتما گاندی

12 مهر: روز جهان اسکان بشر

13 مهر: روز جهانی معلم ( 5 اکتبر)

16 مهر: روز جهانی کودک ( 8 اکتبر)

17 مهر: روز جهانی پست ( 9 اکتبر)

18 مهر: روز جهانی بهداشت و روان – روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام ( 10 اکتبر)

20 مهر: روز اسکان معلولان و سالمندان ( 12 اکتبر)

22 مهر: روز جهانی استاندارد ( 14 اکتبر)

23مهر: روز جهانی نابینایان(عصای سفید) ( 15 اکتبر)

24 مهر: روز جهانی غذا (‌16 اکتبر)‌

25 مهر: روز بین المللی ریشه کنی فقر (17 اکتبر)

28 مهر: روز جهانی پوکی استخوان( 20 اکتبر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *