روز های جهانی آذرماه

4 آذر: روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان (‌25 نوامبر)

8 آذر : روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین ( 29 نوامبر)‌

10 آذر: روز جهانی مبارزه با ایدز(1 دسامبر)

11 آذر: روز جهانی لغو برده داری ( 2 دسامیر)

12 آذر: روز جهانی معلولان ( 3 دسامبر)

14 آذر: روز جهانی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ( 5 دسامبر)

16 آذر: روز جهانی هوانوردی غیر نظامی ( 7 دسامبر)

17 آذر : روز جهانی حقوق حیوانات ( 7 دسامبر)

19 آذر : روز جهانی حقوق بشر ، روز جهانی مبارزه با فساد و روز جهانی کودک و تلوزیون (10 دسامبر)

20 آذر: روز جهانی کوهستان ( 11 دسامبر)

21 آذر : روز جهانی حمایت از بیماران کلیوی( 12 دسامبر)

27 آذر: روز بین المللی مهاجران ( 18 دسامبر)

29 آذرماه: روز بین المللی همبستگی بشر( ۲ دسامبر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *