روز جهانی خانواده و مبارزه با فقر و محرومیت های اجتماعی

 

منبع سایت کتابک

امروز، ۲۵ اردیبهشت، ۱۵ می، روز جهانی خانواده است. سازمان ملل متحد که برگزار کننده برنامه های این مناسبت است، امسال بر موضوع “مبارزه با فقر در خانواده و محرومیت های اجتماعی تمرکز کرده است.

سازمان ملل، فقر در خانواده را این طور تعریف کرده است: در کشورهای با درآمد متوسط و بالا، خانواده هایی با درآمد کمتر از ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد میانگین کشور و در کشورهایی با درآمد کم، درآمد کمتر از ۱/۲۵ دلار برای هر نفر در روز.

خانواده های فقیر، با مشکلات بسیاری در زندگی روبه رو می شوند. آن ها نمی توانند به خوبی از کودکان خود نگهداری کنند، برای اعضای خانواده خوراک، امنیت و دسترسی به آموزش فراهم کنند و در بحران های اجتماعی و اقتصادی کشورها نیز بیشتر از دیگران آسیب می بینند.

اما، فقر، چیزی فراتر از درآمد اندک و نداشتن اموال است. سازمان ملل در مطلبی که به مناسبت روز جهانی خانواده منتشر کرده به محرومیت های اجتماعی اشاره می کند. محرومیت اجتماعی نوعی از فقر است که  به شکل تبعیض در نژاد، جنسیت و برابر نبودن توسعه در شهرها و روستاها، توزیع نامناسب ثروت و دسترسی نداشتن به خدمات عمومی برای همه مردم، دیده می شود.

به این ترتیب، انسان هایی که در اثر ساختارهای سیاسی اجتماعی کشورشان، نمی توانند به امکانات دسترسی داشته باشند، از رفاه بهره ای نمی برند. ساکنان بومی یک سرزمین و اقلیت های قومی معمولا بیشترین آسیب را در محرومیت های اجتماعی تحمل می کنند.

چرخه فقر، معمولا با دوام است و خانواده های فقیر، در آمد و رفت نسل های بسیار، هم چنان فقیر می مانند. اکنون می دانیم که سرمایه گذاری بر روی کودکان، می تواند این چرخه پایان ناپذیر را بشکند. با فراهم کردن امکان دسترسی به آموزش با کیفیت، خدمات بهداشتی و سرمایه گذاری بر استوار و با ثبات ماندن پایه های خانوادگی، می توان کودکان را از افتادن در چنگال فقر خانواده رها کرد.

تلاش برای برقراری برابری جنسی و سیاست گذاری به شکلی که به نهاد خانواده ها سود برسد، دو عامل دیگر است که سازمان ملل برای مبارزه با فقر در خانواده ها، مطرح کرده است. پژوهش های بسیاری نشان از این دارد که هر چه زنان آموزش دیده تر باشند، خانواده درآمد بیشتری دارد و جامعه از رفاه بیشتری برخوردار خواهد شد. در این میان لازم است تا مردان به همکاری بیشتر در خانه داری و نگهداری از کودکان تشویق شوند.

روز جهانی خانواده، از سال ۱۹۹۷، هر سال در روز ۱۵ می بزرگ داشته می شود. در چنین روزی، مجمع عمومی سازمان ملل نامگذاری روز جهانی خانواده را تصویب کرد. از آن پس، سازمان های جهانی، دولت ها و نهادهای مردمی در سراسر جهان، با اجرای برنامه های سالانه برای استواری پایه های خانواده و رفاه خانواده ها کوشش می کنند.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *