روز جهانی حیوانات بر شما نوجوانان مبارک باد

روز جهانی حیوانات

نامگذاری این روز که در سرتاسر جهان جشن گرفته می شود به ۱۹۳۱ میلادی باز می گردد؛ اتفاقی که توسط مجمع طبیعی دانان ایتالیا رخ داد. علاقمندان در این روز وجود حیوانات رابه عنوان زیستمندان زمین گرامی داشته و برای این روز برنامه های متنوعی تدارک می بینند. ۴ اکتبر در اصل به این دلیل به عنوان روز جهانی حیوانات انتخاب شد که روز جشن سنت فرانسیس، قدیس آسیسی، عاشق طبیعت و قدیس حامی حیوانات و محیط زیست است. کلیساهای متعددی در سراسر جهان در مراسم مذهبی نزدیک ترین یکشنبه به ۴  اکتبر، دعا برای حیوانات را در مراسم رسمی مذهبی می گنجانند.

بیائید حیوانات را دوست بداریم چون جزئی از زیبایی های جهان هستند.

دوستشان بداریم زیرا که حق زیستن دارند.

دوستشان بداریم برای آنکه صداها و رفتارهای زیبایی دارند.

دوستشان بداریم چون رنگهایی زیبا دارند.

آنها را برای زیبایی ها و حق زیستنشان دوست بداریم و احترام گذاریم نه برای پوست و گوشت آنها و نه برای آنکه ارزش مالی دارند.

بیائید رفتار خود را تغییر دهیم و نجات دهنده حیوانات باشیم نه نابود کننده!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *