شعار روز جهانی ایدز در سال ۲۰۱۴ میلادی، میتوانید باهم “مثبت ” زندگی کنید؟

روز جهانی ایدز ۲۰۱۴ میلادی، میتوانید با هم “مثبت” زندگی کنید؟

http://www.aidsinfo.blogfa.com/
http://www.thewhiteproject.ir/cms/
http://iranhiv.com/
http://aids.ir/
http://ircha.tums.ac.ir/
http://kaheshasib.blogfa.com/
http://counseling.ut.ac.ir/pub1.aspx?ID=3419

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *