روز جهانی ناشنوایان مبارک باد

به مناسبت روز ناشنوایان :تنها صدا نیست که می ماند: ( سال گذشته)
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100918585776
روز جهانی ناشنوایان : http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100950458109
کانون ناشنوایان ایران http://www.incd.ir
فدراسیون جهانی ناشنوایان : http://www.wfdeaf.org/
جهان من را روشنی بخش: http://www.ketabak.org/khabar/node/1741

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *