روز جهانی مهاجران مبارک باد

روز جهانی مهاجران

به تصویب سازمان ملل متحد در سال 2000 روز ۱۸ دسامبر به نام روز جهانی مهاجر نامگذاری شد. . مهاجران گروهی از انسانهای برتر و پیشرو هستند که برای پیشرفت خود، خانواده و دوستانشان فعالانه به پیش می روند.با محاسبات سازمان ملل متحد، ۲۰۰ میلیون انسان امروز در یک سرزمین بیگانهزندگی و کار می‌کنند. در میان آن‌ها بسیاری واقعا رنج می‌برند. وجه مشترک همه اینانسان‌ها مهر نامرئی “مهاجر” است که بر پیشانی دارند.با انسان‌ها نباید مثل بردگان رفتار کرد. مهاجران، بزهکار نیستند، بلکه انسان‌هائی هستند که می‌خواهند با حرمت و امنیت زندگی کنند.در بسیاری از کشوذ های مهاجران مورد تبعیض قرار می‌گیرند و به حاشیه جامعه رانده می‌شوند. هرگز در تاریخ بشریت، انسان ها به اندازه امروز در راه مهاجرت نبوده اند. امروزه از هر ۳۵ شهروند جهان، یکی مهاجر است. در آینده، کمتر انسانی در همانجائی خواهد زیست که به دنیا آمده است.  پس زمان آن رسیده است که فرهنگ پذیرش تازه ای در برابر مهاجران تهیه کنیم.

معرفی چند سایت در این زمینه :
http://www.migrantwatch.org/
http://www.un.org/depts/dhl/events/migrants/
http://www.un-ngls.org/international_migration.htm
http://www.december18.net/web/general/page.php?pageID=629&menuID=36&lang=EN


پیشنهاداتی برای فعالیت هایعملی:
نوجوانان عزیزبعد از مطالعه این متن می توانیم:
مطالب را برای دوستان خود ایمیل بزنیم.
مطلب را پرینت گرفته و در یک جمع دوستانه خوانده و روی آن صحبت کنیم.
در وب لاگ خودمان این مطلب را انعکاس بدهیم .
این روز را به دوستان دیگرمان معرفی کنیم.

منتظر پیشنهادها و همکاری های شما نوجوانان عزیز هستیم.
شاد وموفق باشید

One comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *