روز جهانی مبارزه با بیابان زایی

 

ایرن: دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کویرزایی 17 ژوئن 2011 برابر با 27 خرداد ماه جاری تاکید کرد مدیریت، حفاظت و توسعه پایدار جنگل های مناطق خشک عوامل اصلی مبارزه با گسترش کویرها هستند.در پیام بانی کی مون آمده است 40 درصد ازپهنه سیاره ما را سرزمین های خشک تشکیل می دهند و مردمی که در آنجا بسر می برند در میان فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد در برابر گرسنگی هستند.
وی می گوید غالبا آنان به زمینی وابسته هستند که در حال فرسایش بوده و تولید آن روبه کاهش حتی پایین تر از سطح معاش است. در راستای تلاش ها برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره، چالشی که پیش روی این یک میلیارد مرد، زن و کودک فراموش شده قرار گرفته نیاز به توجه ویژه دارد.
دبیر کل می گوید گرامی داشت امسال روز جهانی مبارزه با کویر زایی مصادف گردیده با سال بین المللی جنگل ها 2011، که به وسیله مجمع عمومی برای آموزش جامعه جهانی در باره ارزش جنگل ها و هزینه سنگین اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ازبین بردن آن ها اعلام گردیده است. وی می افزاید این تلاش ها به ویژه در مورد سرزمین های خشک اهمیت دارد یعنی جایی که جنگل های مناطق خشک و سرزمین های پوشیده از خار ساختار اصلی اکو سیستم (زیست بوم) خشک را تشکیل می دهند.
بان کی مون اظهار داشت 42 درصد از جنگل های حاره ای و و نیمه حاره ای کره زمین را جنگل های مناطق خشک تشکیل می دهند. وی تاکید دارد مدیریت ناپایدار زمین و کشاورزی عوامل اصلی نابودی این جنگل ها هستند که به دنبال آن فرسایش زمین و کویر زایی به گونه ای قطعی پدیدار می شوند.
دبیر کل می گوید متاسفانه فقط بعد از اینکه این اکو سیستم ها به خطر می افتند آن موقع است که بسیاری از جوامع یا مسئولان نسبت به اهمیت جنگل های مناطق خشک برای پیشرفت و بهروزی جوامع آگاه می شوند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *