روز جهانی حقوق بشر بر همه دوستدارن انسانیت مبارک باد

با صدای بلند بگوییمتبعیض را متوقف کنید”

شعار روز جهانی حقوق بشر در روز 10 دسامبر 2010 : مدافعان حقوق بشر کسانی هستند که به تبعیض خاتمه می دهند.
در این روز، مدافعان حقوق بشر که برای رفع تبعیض تلاش می کنند شناسایی شده و از فعالیتشان قدردانی خواهد شد. این افراد و خانواده هایشان معمولاً در معرض خطراتی قرار دارند.
مدافعان حقوق بشر علیه سوء استفاده و تجاوز که شامل تبعیض، محرومیت، ظلم و تجاوز می شود سخنرانی می کنند. آنهااز عدالت دفاع کرده و حمایت از قربانیان تجاوز را طلب می کنند. آنها از دولت ها درخواست می نمایند که به طور شفاف جوابگوی بی قانونی های موجود باشند. به همین دلایل آنها امنیت خود و خانواده خود را به مخاطره انداخته اند.
برخی از مدافعان حقوق بشر مشهور هستند ولی اکثریت آنها نه. آنها در بیشتر مناطق دنیا، به صورت فردی و گروهی، در محله ها و جوامع، به صورت ملی و جهانی فعالیت می کنند.
روز جهانی حقوق بشر در سال 2010 جدی تر از گذشته برگزار خواهد شد و قول داده شده است که برای حفاظت از نقش مدافعان حقوق بشر با دولت ها مذاکره شود تا در امنیت بیشری به کارهای خود بپردازند. همچنین در این روز سعی خواد شد نسل جدیدی از مدافعان حقوق بشر به دنیا معرفی شده و آنها سخرانی نمایند و فعالیت هایی را برنامه ریزی نمایند که به تبعیض در هرشکل و هرجا و هر زمان خاتمه یابد.
این اهداف بعد از روز 10 دسامبر تمام نخواهد شد و تا پایان سال 2011 ادامه خواهد داشت. در ضمن دفتر حقوق بشر UN در برپایی کمین در روز 10 دسامبر و سال در پیش رو شما را یاری خواهد داد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *