روز جهانی جوانان و نوجوانان مبارک باد

منبع : سایت کتابک 

جمعه ۲۱ مرداد، روز جهانی نوجوان است. شعار امسال روز جهانی نوجوان، این است: “دنیای مان را دگرگون کنیم!”

۲۱ مرداد امسال (۱۲ آگوست)، هم چنین آخرین روز سال جهانی نوجوان است. بنابراین، بزرگداشت روز نوجوان امسال، پر رنگ تر و پربرنامه تر از هر سال اجرا می شود. سازمان ملل متحد، از ۲۱ مرداد سال گذشته، تا ۲۱ مرداد امسال را سال جهانی نوجوان نامیده بود. این نامگذاری برای تشویق دولت ها و سازمان های بین المللی و ملی به توجه بیشتر به اهمیت نقش نوجوانان در دنیای امروز انجام شده بود.

جشن بزرگ داشت روز جهانی نوجوان امسال، در سازمان ملل با توجه ویژه ای به زنان جوان و دختران نوجوان و نقش آن ها در درک متقابل در جوامع، برگزار می شود.

شعار امسال روز جهانی نوجوان، برگزیده شده تا آن ها را در هر جای جهان که هستند، به حرکت و تلاش برانگیخته کند. تلاشی در سطح منطقه ای و محلی و اطمینان به بدست آوردن نتیجه های جهانی.

نوجوانان امروز با بهره گرفتن از شیوه های مدرن ارتباطی به آسانی و به سرعت با همه جای حهان ارتباط برقرار می کنند. سازمان ملل پیشنهاد می کند تا از این ابزار ارتباطی نیرومند، برای آگاهی بخشی و ترویج فعالیت ها و توانایی بخشیدن به نوجوانان برای دگر گون کردن دنیای انسان ها استفاده شود.

درباره تاریخچه روز جهانی نوجوان بیشتر بدانید!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *