روز جهانی جوانان مبارک باد

پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی جوان
سایت جوانان سازمان ملل متحد
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday.htm

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *