روز جهانی مقابله با بیابان زایی مبارک باد

پنج شنبه – هفدهم ژوئن 2010 – که از راه برسد، مردمان زمین در بیش از193 کشور جهان برای پانزدهمین سال، آیین‌های نکوداشت روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی را برگزار خواهند کرد.  بیابان‌زایی را سوّمین بحران فراروی بشر در قرن بیست و یکم نامگذاری کرده‌اند. بیش از5 میلیارد هکتار از وسعت 13.5 میلیارد هکتاری خشکی‌های زمین، متأثر از این فرآیند ویرانگر و کاهنده‌ی کارایی سرزمین است؛ اما این همه‌ی ماجرا نیست. چرا که بیابان‌زایی نه فقط پوسته‌ی بیرونی طبیعت را می‌خراشد و می‌فرساید، بلکه سرمایه‌های زیستی و میراث مشترک یک نسل، یک ملّت و یک تمدن را هم ممکن است برای همیشه در غبار ریزگردهای به آسمان پاشیده‌اش، یا نمک‌های مدفون در دل شوراب‌هایش و یا حماقت نهفته در بطن مدیریت حاکم بر سرزمینش دفن کند .   برای همین است که این هفته می‌خواهم فقط از بیابان‌زایی بگویم و این که برای مهار این پدیده‌ی شوم چه باید کرد؟ هدفی که محمّد درویش، 1897 روز پیش برای تحققش، «مهار بیابان‌زایی» را به دنیای وبلاگستان فارسی معرفی کرد.

روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی مبارک باد!
http://biaban.darvish.info/archives/5658

رابطه‌ی بیابان‌زایی و مستطیل سبز!
http://darvish100.blogfa.com/post-1869.aspx

کابوسی که بیابان‌زایی برای کره زمین به ارمغان می‌آورد؟!
http://darvish100.blogfa.com/post-1870.aspx

منبع مطالب فوق : ‌وب لاگ مهار بیابان زایی : http://darvish100.blogfa.com/


و چند مطلب دیگر از اینترنت

http://www.cloudysky.ir/page/viewtopic.php?lang=fa&part=article&id=384
http://www.rasekhoon.net/article/Show-30281.aspx

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *