روز جهانی بدون دخانیات مبارک باد

روز جهانی بدون دخانیات 2011

درصورت عدم مقابله دخانیات می تواند عامل مرگ 1 میلیارد انسان در قرن حاضر شود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *