10 آذر ( 1 دسامبر) روز جهانی ایدز 2011


World AIDS Day 2011
http://www.worldaidsday.org/
http://www.worldaidscampaign.org/
http://www.unaids.org/en/

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیماری ایدز می توانید به مطالب و لینک های این وب لاگ سربزنید:
http://www.aidsinfo.blogfa.com

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *