روزهای جهانی خردادماه

1 خرداد: روز جهانی تنوع زیستی (22 می)

6 خرداد : روز جهانی ام اس (27 می)

8 خرداد: روز بین‌المللی حافظان صلح ملل متحد ( 29 می)

10 خرداد: روز جهانی بدون دخانیات (31 می)

15 خرداد: روز جهانی محیط زیست (5 زوئن)

20 خرداد: روز جهانی صنایع دستی (10 ژوئن)

22خرداد : روز جهانی منع کار کودکان (12 ژوئن )

24خرداد: روز جهانی اهدا خون (‌14 ژوئن)

25خرداد: روز جهانی گل

27خرداد: روز جهانی بیابان زدایی (17 ژوئن)

30خرداد: روز جهانی پناهندگان (20 ژوئن)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *