روزهای جهانی تیرماه

5 تیر: روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و روز جهانی قربانیان خشونت (26ژوئن)

۱۳ تیر: روز جهانی تعاونی ها (۴ ژولای)

20 تیر : روز جهانی جمعیت (11 ژولای)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *