روزهای جهانی آبان ماه

2 آبان: روز ملل متحد و روز جهانی  توسعه اطلاعات ( 24 اکتبر)

2 آبان تا 8 آبان : هفته خلع صلح ( 24 تا 30 اکتبر)

5 آبان: روز جهانی میراث سمعی و بصری (27 اکتبر)

7 آبان: روز جهانی پسوزیاریس ( 29 اکتبر)

15 آبان : روز بین المللی پیشگیری از سوءاستفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشات مسلحانه (6 نوامبر)

 19 آبان: روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (10 نوامبر)

سومین پنجشنبه نوامبر: روز جهانی فلسفه

23 آبان: روز جهانی دیابت ( 14 نوامبر)

24 آبان: روز کتاب و کتاب خوانی

25 آبان: روز بین الملل بردباری ( 16 نوامبر)

29 آبان: روز صنعت گستری آفریقا و رز جهانی فلسفه – روز جهانی کودک ( 20 نوامبر)

30 آبان: روز جهانی تلوزیون ( 21 نوامبر )

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *