روزهای جهانی آبان ماه

۲ آبان: روز ملل متحد و روز جهانی  توسعه اطلاعات ( ۲۴ اکتبر)

۲ آبان تا ۸ آبان : هفته خلع صلح ( ۲۴ تا ۳۰ اکتبر)

۵ آبان: روز جهانی میراث سمعی و بصری (۲۷ اکتبر)

۷ آبان: روز جهانی پسوزیاریس ( ۲۹ اکتبر)

۱۵ آبان : روز بین المللی پیشگیری از سوءاستفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشات مسلحانه (۶ نوامبر)

 ۱۹ آبان: روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (۱۰ نوامبر)

سومین پنجشنبه نوامبر: روز جهانی فلسفه

۲۳ آبان: روز جهانی دیابت ( ۱۴ نوامبر)

۲۴ آبان: روز کتاب و کتاب خوانی

۲۵ آبان: روز بین الملل بردباری ( ۱۶ نوامبر)

۲۹ آبان: روز صنعت گستری آفریقا و رز جهانی فلسفه – روز جهانی کودک ( ۲۰ نوامبر)

۳۰ آبان: روز جهانی تلوزیون ( ۲۱ نوامبر )

 

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *