روزهای جهانی در تیر ماه

5تیر: روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
و روز جهانی قربانیان خشونت  ( 26 ژوئن)
13تیر: روز جهانی تعاونی ها ( 4ژولای)
20تیر : روز جهانی جمعیت ( 11 ژولای)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *