در خواست میلیون ها انسان از رهبران خود برای ریشه کنی فقر در دنیا

ما هم اکنون به همراه میلیون ها نفر در سراسر جهان در این روز تاریخی بپا   می خیزیم تا تعهد خود را برای مبارزه علیه فقر مطلق و نابرابری نشان دهیم. امروز ما با یکدیگر ایستاده ایم  تا به رهبران مان بگوییم تنها شش سال تا 2015 باقی مانده است. شش سال مانده تا آرمان ها توسعه هزاره محقق شوند. میدانیم اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد این آرمان ها قابل دستیابی بوده و حتی می توان فراتر از آن ها نیزرفت. هچ بهانه ای قابل قبول نیست. ما اجازه نمی دهیم فقیران ناعادلانه از پی آمدهای بحران های اقتصادی، غذایی و اقلیمی رنج ببرند که برای وقوع آن ها هیچ مسئولیتی نداشته اند

ما هم اکنون به همراه میلیون ها نفر در سراسر جهان در این روز تاریخی بپا   می خیزیم تا تعهد خود را برای مبارزه علیه فقر مطلق و نابرابری نشان دهیم. امروز ما با یکدیگر ایستاده ایم  تا به رهبران مان بگوییم تنها شش سال تا 2015 باقی مانده است. شش سال مانده تا آرمان ها توسعه هزاره محقق شوند. میدانیم اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد این آرمان ها قابل دستیابی بوده و حتی می توان فراتر از آن ها نیزرفت. هچ بهانه ای قابل قبول نیست. ما اجازه نمی دهیم فقیران ناعادلانه از پی آمدهای بحران های اقتصادی، غذایی و اقلیمی رنج ببرند که برای وقوع آن ها هیچ مسئولیتی نداشته اند.

ما امروز با همبستگی با میلیون ها انسان در سراسر جهان بپا خواسته ایم. مردمی که به جهانی اعتقاد دارند که در آن می توان و باید فقر و گرسنگی را ریشه کن کرد؛ جهانی که در آن مادران نباید در زمان زایمان جان خود را ازدست دهند و حقوق زنان باید تضمین شود؛ جهانی که در آن هر کودک حق دسترسی به آموزش با کیفیت را داشته باشد؛ جهانی که از محیط زیست آن حفاظت شود و جهانی که رهبران آن در تصمیم گیری به جای منافع خود، منافع آنانی را در نظر گیرند که به دلیل فقر و محرومیت به حاشیه رانده شده اند.

ما به رهبران کشور های ثروتمند می گوییم:
چنین اعتقادی نداشته باشید که چالش های داخلی و محلی مانند بیکاری، بی ثباتی مالی و    نا امنی ما را منحرف می کنند. واضح است که بیش از هر زمان دیگر ما در جهانی وابسته زندگی می کنیم. ما شما ترغیب می نمایم که به عهد خویش برای کاهش بدهی های کشور های فقیر، ارائه کمک های بهتر و عدالت تجاری پایبند باشید.

ما به رهبران کشور های فقیر می گوییم:
نجات جان فقیر ترین شهروندان را نخستین مسئولیت خود قرار دهید. ما از شما می خواهیم تا نابرابری را در همه اشکال آن رفع کرده، به مردم خود پاسخگو باشید، با عدالت و انصاف حکومت نمایید، به فساد خاتمه دهید و حقوق بشر را تحقق بخشید.

ما به تمامی رهبران می گوییم:
هم اکنون برای دستیابی و حتی فراتر رفتن از آرمان ها توسعه هزاره اقدام کنید، متعهد به امضای معاهده آب و هوایی بلند پروازانه، منصفانه  و الزامی درآخر سال جاری میلادی در کپنهاگ شوید و صلح و امنیت تمامی مردم را حفظ نمایید.

تا آن زمان، امروز و هر روز ما بپا می خیزیم و علیه فقر و برای آرمان های توسعه هزاره اقدام می کنیم. درخواست از رهبران مان ساده است: به فقر و نابرابری همین حال خاتمه دهید.

این هم سایت هایی درباره روز جهان فقر:

روز جهانی فقر زدایی
سایت روز جهانی فقر

پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر

نوجوانان عزیز بعد از مطالعه مطالب فوق دوست داریم برایمان نظرات خودتان  را درباره فقر و روش های ریشه کنی آن  بنویسید. منتظر پاسخ هایتان هستیم.

همیشه شاد وموفق باشید.
مدیریت وب لاگ

۳ comments

  1. دوست عزیز از اینکه به این وب لاگ سر زدید. بسیار خوشحالیم. ممنون می شویم در این مسیر با ما همکاری کنید.
    شاد وموفق باشید
    مدیریت وب لاگ نوجوانان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *