درباره روز جهانی غذا چه می دانید؟

برای کسب اطلاعات درباره این روز جهانی می توانید به سایت های زیر مراجعه نمایید:

http://www.tebyan.net/nutrition_health/society_health/health_news/2009/10/15/104965.html

http://www.iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=16178

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *