بله یا خیر… مسئله این است

نه گفتن

اولین گام قدرت نه ! گفتن است . شما باید یاد بگیرید که در مقابل خواسته های غیر معقول دیگران، که از نظر شما ارزشی ندارد،قاطعانه کلمه نه”یا “نمی توانم “یا “انجام نمی دهم “را بگویید و آن ها را انجام ندهید .درست است همه ما در شرایطی قرار گرفته ایم که ممکن است به ضرر ما بوده است و تردید داشته ایم. پس در این سخن به مهارت نه گفتن با شما می گوییم و مطالب زیر را برای شما پیدا کرده ایم.

قدرت نه! گفتن

نه گفتن در شرایط سخت

نقش یادگیری مهارت های زندگی و کاهش تمایل به سیگار

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *