انجمن پیش آهنگی ایران

سازمان پیش آهنگی ایران

http://www.pishahang.net/

بچه های درباره پیش آهنگان چه میدانید؟ می توانید از پدر و مادرهای خودتان یا پدر بزرگ ها و مادربزرگهایتان بپرسید.
و بعد هم  سری بزنید  به سایت ” سازمان پیش آهنگی ایران ” که یک سازمان غیر دولتی است و در تهران فعالیت می کند.

این هم  کتابهای آموزشی در همین زمینه که می توانید آن را دانلود کنید:

http://www.pishahang.net/index.aspx?siteid=90&pageid=383

سوگند نامه پیش آهنگی ایران را حتما بخوانید

http://www.pishahang.net/index.aspx?siteid=90&pageid=374

بقیه قسمت های سایت را را هم ببینید.

شاد وموفق باشید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *