آموزش برای صلح- پیمان نامه جهانی حقوق کودک

حقوق کودک

در ادامه هدفی که برای روز جهانی صلح امسال و شعار آن که ” آموزش برای صلح” است، بهتر دیدیم که لینک پیمان نامه حقوق کودک را از وب سایت رسمی سازمان ملل در ایران برای مطالعه شما عزیزان در اختیارتان بگذاریم. توضیح آنکه در مرامنامه سازمان ملل به افراد زیر 18 سال کودک گفته می شود.

برای نمونه در ماده 27 این کنوانسیون می خوانیم:

 1- کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ تمام‌ کودکان‌ را نسبت‌ به‌ برخورداری‌ از استاندارد مناسب‌ زندگی‌ برای‌ توسعه‌ جسمی‌، ذهنی‌، روحی‌، اخلاقی‌ و اجتماعی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

 2- والدین‌ یا سایر سرپرستان‌ کودک‌، مسئولیت‌ عمده‌ای‌ در جهت‌ تضمین‌ شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌ برای‌ پیشرفت‌ کودک‌ در چارچوب‌ توانائیها و امکانات‌ عالی‌ خود به‌ عهده‌ دارند.

 3-  کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌، مطابق‌ با شرایط‌ ملی‌ و در چارچوب‌ امکانات‌ خود، اقدام‌ ضروری‌ را برای‌ یاری‌ والدین‌ و سایر اشخاص‌ مسئول‌ کودک‌ در جهت‌ اعمال‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد و در صورت‌ لزوم‌ کمکهای‌ مالی‌ و برنامه‌های‌ حمایتی‌ را خصوصاً در مورد تغذیه‌، پوشاک‌ و مسکن‌ فراهم‌ خواهند کرد.

 4- کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ اقدام‌ لازم‌ جهت‌ تضمین‌ پرداخت‌ مخارج‌ کودک‌ از سوی‌ والدین‌ و یا سایر اشخاصی‌ که‌ مسئولیت‌ مالی‌ کودک‌ را به‌ عهده‌ دارند چه‌ در داخل‌ و چه‌ در خارج‌ از کشور به‌ عمل‌ خواهند آورد. در مواردی‌ که‌ شخص‌ مسئول‌ امور مالی‌ کودک‌ در کشوری‌ متفاوت‌ از کشور کودک‌ زندگی‌ می‌کند، کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ پذیرش‌ موافقتنامه‌های‌ بین‌المللی‌ یا انعقاد این‌ گونه‌ موافقت‌نامه‌ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات‌ لازم‌ را تسریع‌ خواهند نمود.

لینک پیمان نامه حقوق کودک

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *