۱۲ آگوست روز جهانی جوانان بر همه شما مبارک باد

امروز ۲۱ مرداد روز جهانی جوانان ​ا​ست. سازمان ملل در کمپین امسال خود به مناسبت این روز بر ایجاد فرصت مشارکت اجتماعی برای جوانان تأکید می‌کند. مشارکت اجتماعی جمعیت جوان نقشی حیاتی در توسَعه پایدار دارد. با این حال پژوهشگران اجتماعی معتقدند در بسیاری از جوامع فرصت مشارکت اجتماعی برای