پس انداز پول

نوشته ای از یکی از دوستان شما به نام نسیم امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که به تجملات ارزش زیادی داده می شود. از طرف دیگر قیمت اجناس روز به روز بیشتر می شود. حالا با چنین شرایطی چگونه می توانیم به نحوی صحیح از درآمد خود استفاده