ورزش راگبی

چند روز پیش در رادیو اسم ورزش راگبی را شنیدم. مشتاق شدم که در مورد این ورزش اطلاعات بیشتری کسب کنم. نام انگلیسی این ورزش راگبی یونیون فوتبال (rugby Union Football) هست. در کشورهایی که ورزش فوتبال محبوبیت زیادی ندارد مانند جزایر اقیانوسیه این ورزش را فوتبال می نامند. در