جام جهانی فوتبال، نماد صلح و هدیه ما به شما نوجوانان

این روزها هرجا می رویم و هر روزنامه ای را که ورق می زنیم جام جهانی و فوتبال نقل مجالس است. و مطئنیم شما نوجوانان عزیز هم از حالا شور و هیجان مسابقات را دارید. و امیدواریم که با موفقیت و رضایت کامل امتحانات نهایی را پشت سر گذاشته و